Höbäcksspåret

Inte så mycket snö och inte heller någon kyla. Detta har gjort att det är mycket dåliga isar och att vi inte kunnat sladda upp några leder. Vi kommer se till att Höbäcksvägen är sladdad och även att vi lägger skidspår där. Undvik självklart att köra i det klassiska spåret. Även Svennes skidspår är i gång med 4,25 km draget klassiskt spår.

MARKÄGARE i Ammarnäsområdet

Som ett inslag i Sorsele kommuns förstudie ”Hållbar skotertrafik i Sorsele kommun” vill vi träffa er för
en dialog om hur vi på bästa sätt ska kvalitetssäkra skotertrafiken längs befintliga skoterleder i
Ammarnäsområdet. Som markägare i Vindelälvsdalen med Ö Sandsele, Kraddsele, Djupfors och
Ammarnäs spelar ni redan idag en värdefull roll genom markupplåtelser för områdets skoterledsnät,
men i takt med den växande skotertrafiken behöver vi titta närmare på frågor kring tillgänglighet,
styrning, kvalitet, utveckling, ekonomi, förutsättningar för införande av betalleder m.m.
VÄLKOMMEN till AMMARNÄSGÅRDEN 7 MARS kl. 18.00 för DIALOG och FIKA

Sorsele kommun Destination Ammarnäs
Pär Röckner Ulf Johansson
Kontakta utredaren Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, 070-525 87 32 för mer information om träffen.