MARKÄGARE i Ammarnäsområdet

Som ett inslag i Sorsele kommuns förstudie ”Hållbar skotertrafik i Sorsele kommun” vill vi träffa er för
en dialog om hur vi på bästa sätt ska kvalitetssäkra skotertrafiken längs befintliga skoterleder i
Ammarnäsområdet. Som markägare i Vindelälvsdalen med Ö Sandsele, Kraddsele, Djupfors och
Ammarnäs spelar ni redan idag en värdefull roll genom markupplåtelser för områdets skoterledsnät,
men i takt med den växande skotertrafiken behöver vi titta närmare på frågor kring tillgänglighet,
styrning, kvalitet, utveckling, ekonomi, förutsättningar för införande av betalleder m.m.
VÄLKOMMEN till AMMARNÄSGÅRDEN 7 MARS kl. 18.00 för DIALOG och FIKA

Sorsele kommun Destination Ammarnäs
Pär Röckner Ulf Johansson
Kontakta utredaren Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, 070-525 87 32 för mer information om träffen.

De flesta av våra leder är nu sladdade om än väldigt lite snö så ta det försiktgt. Under gårdagen så sladdas lederna nere i Kraddsele.

Se under Aktuellt när lederna är körda. Nu finns spår och leddekalerna ute hos våra återförsäljare. ( Ammarnäs Livs & Fix, Guidecenter och Liften)