MARKÄGARE i Ammarnäsområdet

Som ett inslag i Sorsele kommuns förstudie ”Hållbar skotertrafik i Sorsele kommun” vill vi träffa er för
en dialog om hur vi på bästa sätt ska kvalitetssäkra skotertrafiken längs befintliga skoterleder i
Ammarnäsområdet. Som markägare i Vindelälvsdalen med Ö Sandsele, Kraddsele, Djupfors och
Ammarnäs spelar ni redan idag en värdefull roll genom markupplåtelser för områdets skoterledsnät,
men i takt med den växande skotertrafiken behöver vi titta närmare på frågor kring tillgänglighet,
styrning, kvalitet, utveckling, ekonomi, förutsättningar för införande av betalleder m.m.
VÄLKOMMEN till AMMARNÄSGÅRDEN 7 MARS kl. 18.00 för DIALOG och FIKA

Sorsele kommun Destination Ammarnäs
Pär Röckner Ulf Johansson
Kontakta utredaren Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, 070-525 87 32 för mer information om träffen.