Höbäcksspåret

Inte så mycket snö och inte heller någon kyla. Detta har gjort att det är mycket dåliga isar och att vi inte kunnat sladda upp några leder. Vi kommer se till att Höbäcksvägen är sladdad och även att vi lägger skidspår där. Undvik självklart att köra i det klassiska spåret. Även Svennes skidspår är i gång med 4,25 km draget klassiskt spår.