Pågående arbeten

Nisse Tafvelin röjer

Nisse Tafvelin röjer

Pågående

 

Utförda

Bissan Bertejaurleden röjt och grävt 2018
Äivisleden röjt och grävt 2018
Alla skoterleder röjt 2018

Planerade